Kanalizācija

Īss pakalpojuma apraksts


 • Viens no SIA “Bauskas novada komunālserviss” darbības pamatvirzieniem, kas ietver – notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu dabiskajās ūdenstilpnēs
 • Pakalpojums tiek nodrošināts Bauskas un Iecavas pilsētās, kā arī 47 ciemos
 • Uzņēmuma pārziņa ir 49 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un 85 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, 49 nošķirtas kanalizācijas sistēmas, kuru kopējais garums ~ 150 km

Pakalpojuma pieejamība


 • Lai noskaidrotu, vai Jūsu īpašumu var pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai, sūtiet iesniegumu uz info@bnks.lv
 • Ja no Jūsu īpašuma saprātīgā attālumā atrodas centralizētais kanalizācijas tīkls, bet īpašums tam nav pieslēgts, Jums jāizbūvē pieslēgums
 • Lai izbūvētu pieslēgumu, ir nepieciešams pieprasīt un saņemt Tehniskos noteikumus. Tos var pieprasīt, sūtot iesniegumu uz info@bnks.lv
 • Pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas, Jūs izstrādājat projektu, atbilstoši tam, izbūvējat pieslēgumu, un pieaiciniet BNKS speciālistus, kas sniegs atzinumu vai pieslēgums ir izbūvēts korekti
 • Ja viss ir kārtībā, Jūs sniedzat pieteikumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma slēgšanu, un pēc tā parakstīšanas, uz Jūsu īpašumu tiek nodrošināta ūdens padeve

Pakalpojuma pieteikšana


 • Pieteikums Tehnisko noteikumu saņemšanai
 • Pieteikums par ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noslēgšanu (privātpersonām)
 • Pieteikums par ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noslēgšanu (juridiskām personām)
 • Pieteikums par ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma izbeigšanu

Pakalpojuma tarifi


 • Šobrīd kanalizācijas tarifs ir atšķirīgs katrā Bauskas novada pilsētā un ciemos.
 • Pēc tam, kad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) būs apstiprinājusi jauno BNKS ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu, tas būs vienots visā Bauskas novadā
 • Ar ūdensapgādes pakalpojuma tarifiem ir iespējams iepazīties sadaļā Tarifi

 Dzeramā ūdens kvalitāte


 • Lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti, tiek īstenots dzeramā ūdens monitorings
 • Regulāri tiek veiktas dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes akreditētā laboratorijā
 • Detalizētu informāciju par dzeramā ūdens kvalitāti un testēšanas pārskatiem, ir iespējams iegūt šeit

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu


Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku. Piekrītu