SIA “Bauskas ūdens” reģ. Nr. LV43603011586 projekta Nr.1.2.1.1/1/18/A/006 realizācijai nepieciešamā speciālā aprīkojuma iegāde Bauskas pilsētas notekūdens attīrīšanas ietaišu vajadzībām.

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums