BNKS aktualitātes

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Būtiska informācija klientiem par saistībā ar skaitītāju rādījumiem, rēķiniem, maksājumiem un līgumiem

No 2023.gada 1.septembra SIA “Bauskas novada komunālserviss” ir pārņēmis darījumus no sešām pievienojamām kapitālsabiedrībām (SIA  “Vides serviss”, SIA “Bauskas siltums”, SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” SIA “Iecavas siltums” SIA “Kūdrinieks” SIA “Mūsu saimnieks”). Juridiski šīs sabiedrības pastāv, taču nekādus pakalpojumus vairs nesniedz. Tos turpmāk nodrošinās SIA “Bauskas novada komunālserviss”. Vienlaicīgi SIA “Bauskas novada komunālserviss” uzsāk komunālo pakalpojumu sniegšanu tajos Bauskas novada pagastos un ciemos, kur to līdz darīja pašvaldības apvienību pārvaldes un Valles pašvaldības aģentūra.

Jaunajā formātā strādāts ir jau 2 nedēļas, un līdz šim pakalpojumu nodrošināšanā lietu problēmu nav. Ir ikdienas darbi, klientu pieteikumi ar kuriem, pateicoties apvienotā uzņēmuma darbiniekiem, galā tiekam. Vienlaicīgi tuvojas datumi, kad iedzīvotājiem būs jāsāk iesniegt ziņas par ūdens patēriņu, nedaudz vēlāk – rēķinu izrakstīšana un jau oktobra vidū – norēķini par septembrī sniegtajiem pakalpojumiem. Lai viss noritētu iespējami korekti un mēs visi izvairītos no pārpratumiem vai kļūdām, ir sagatavota neliela instrukcija vai vadlīnijas pārejas posmam. Aicinām ar to rūpīgi iepazīties un ievērot:

Ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšana


 • Lai gan līdz šim gan kapitālsabiedrībās, gan pašvaldībā un Valles aģentūrā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas un iesniegšanas termiņi bija dažādi, pakāpeniski plānojam pāriet uz vienu rādījumu iesniegšanas periodu – no 25.datuma līdz mēneša beidzamajai dienai, plkst. 24:00.
 • To daudzdzīvokļu māju, kuras apsaimnieko nu jau SIA “Bauskas novada komunālserviss”, kopējie mājas ūdens skaitītāja (komercuzskaites mēraparāta) rādījumi tiks fiksēti mēneša beidzamajā darbadienā. Lai mazinātu iespējamo ūdens patēriņa starpību (ūdens zudumus), šo māju dzīvokļu īpašnieki var vienoties arī individuālos ūdens skaitītāju rādījumus nolasīt šajā dienā.
 • Protams, ņemot vērā, ka vienā dienā mainīt gadiem ierasto kārtību, nav viegli, ūdens skaitītāju rādījumi tiks pieņemti arī mēneša sākumā, tomēr aicinām pakāpeniski pāriet uz minēto skaitītāju rādījumu iesniegšanas periodu.
 • Lielā daļā šis termiņš saistīts ar rēķinu izrakstīšanu. Ja viss notiks kā plānots, un mēs ceram, ka notiks, rēķini būs pieejami klientiem jau no 5.datuma. Savukārt, lai pagūtu norēķinu sistēmā ievadīt visu informāciju par skaitītāju rādījumiem, pārbaudīt datus, veikt aprēķinus un sagatavotu rēķinus izsūtīšanai, mēneša beidzamais datums ir vēlākais termiņš. Ja vēlamies šo termiņu pagarināt, attiecīgi vēlāk klienti saņems rēķinu par pakalpojumiem.

Ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšana


Bijušo kapitālsabiedrību klienti rādījumus iesniedz šie tāpat, kā to darīja līdz šim. Tie, kas rādījumu iesniegšanai izmantoja klientu pašapkalpošanās portālus, turpina to darīt arī turpmāk. Tie, kas informāciju par skaitītāju rādījumiem iesniedza pa tālruni vai e-pastā, turpina zvanīt uz tiem pašiem numuriem vai sūtīt rādījumus uz tiem pašiem e-pastiem, kā līdz šim. Ja tomēr mēģināsiet zvanīt uz tālruni 8889, izvēloties taustiņu 1, Jūs tiksiet pārslēgti uz attiecīgā uzņēmuma tālruni.

Pašvaldības, kā arī Valles aģentūras bijušie klienti skaitītāju rādījumus iesniedz SIA “Bauskas novada komunālserviss”:

 • e-pastā: skaititaji@bnks.lv
 • sūtot informāciju WhatsApp Nr.: 26638889 (lūgums – uz šo numuru nezvanīt)
 • sūtot SMS uz tālruni Nr.: 26638889 (lūgums – uz šo numuru nezvanīt)
 • klātienē – Konsultāciju punktos Bauskā, Iecavā, Vecumniekos un Rundālē
 • klientu pašapkalpošanās vietnēs Bill.me
 • īpašos gadījumos, zvanot pa vienoto tālruni – 8889Tomēr šo veidu aicinām izmantot tikai tos klientus, kuriem nekādi nav iespējams iesniegt

Daļa Pašvaldības klientu bija pieraduši pie kārtības, kad aizejot uz pašvaldības kasi, un informējot par skaitītāju rādījumiem, informācija tika ievadīta norēķinu sistēmā, klientam nekavējoties tika sagatavots pakalpojumu rēķins, kuru tas turpat kasē apmaksāja. Diemžēl, šāda kārtība turpmāk nebūs! Jau septembrī, apmaksājot rēķinus pašvaldības kasēs, skaitītāju rādījumus iesniegt nevajag. Tos jāiesniedz tāpat kā visiem pārējiem – no 25.datuma līdz mēneša beidzamajai dienai, plkst. 24:00.

Pakalpojumu rēķinu izrakstīšana


 • Rēķinu izrakstīšana par pakalpojumiem septembrī daļai klientu visticamāk kavēsies. Bijušie pašvaldības un Valles aģentūras klienti rēķinus nesaņems ātrāk, kā 15.oktobrī.
 • Bijušo kapitālsabiedrību klientiem ar rēķinu sagatavošanu un piegādi nevajadzētu būt problēmām, un cerams, tie tiks piegādāti laikā (kā līdz šim)
 • Pakalpojumu rēķini bijušo kapitālsabiedrību klientiem tiks sagatavoti tajās pašās klientu norēķinu sistēmās, kur tiek tika gatavoti iepriekš, tādēļ vizuāli tie būs līdzīgi tiem rēķiniem, ko saņēmāt līdz šim. Bijušajiem pašvaldības un Valles aģentūras klientiem rēķini tiks gatavoti SIA “Bauskas novada komunālserviss” vienotajā klientu norēķinu sistēmā, tādēļ pēc skata tie ievērojami atšķirsies no līdz šim redzētajiem.
 • Neatkarīgi no rēķina izskata, uz tiem visiem, kas tiks izrakstīti par pakalpojumiem septembrī, kā pakalpojumu sniedzējs un maksājumu saņēmējs būs uzrādīts SIA “Bauskas novada komunālserviss”
 • Norēķinu konti uz kuriem veikt pārskaitījumus, pagaidām mainīti netiek, un ir norādīti pakalpojumu rēķinos. Lai klientus nemulsina tas, ka iepriekš šie konti piederēja, piemēram, SIA “Mūsu saimnieks”, SIA “Kūdrinieks”, vai SIA “Iecavas siltums”, šos kontus reorganizācijas procesa ietvaros, pārņem SIA “Bauskas novada komunālserviss.
 • Kamēr vien pakalpojumu rēķini bijušo kapitālsabiedrību klientiem tiks gatavoti līdzšinējās norēķinu sistēmās, to apmaksu vajadzēs veikt uz bijušo kapitālsabiedrību norēķinu kontiem
 • Arī rēķinu skaits pagaidām nesamazināsies. Ja līdz šim klienti saņēma rēķinus no dažādām kapitālsabiedrībām, piemēram, par ūdeni un kanalizāciju – no SIA “Bauskas novada komunālserviss”, par siltumu – no SIA “Bauskas siltums”, bet par kopīpašuma pārvaldīšanu no SIA “Vides serviss”, arī līdz norēķinu sistēmu apvienošanai, klienti saņems atsevišķus rēķinus par ūdeni un kanalizāciju, par siltumu un par kopīpašuma pārvaldīšanu. Atšķirība – pakalpojumu sniedzējs būs viens un tas pats – SIA “Bauskas novada komunālserviss”, taču norēķinu konti, uz kuriem jāveic maksājums, atšķirīgi.

Rēķinu piegāde


 • Lielākā daļa klientu pakalpojumu rēķinus varēs saņemt tāpat kā līdz šim
 • Tiem, kas vēlas rēķinus saņemt e-pastā, lūdzam atsūtīt savu e-pasta adresi uz info@bnks.lv, ar lūgumu turpmāk rēķinus piegādāt uz šo e-pasta adresi.
 • Tie, kas jau saņem rēķinus e-pastā, un šī adrese nav mainīta, nekas nav jādara, rēķini tiks nogādāti uz līdzšinējo e-pastu.
 • Tie, kas rēķinus saņem klientu pašapkalpošanās portālos, arī turpmāk to varēs saņemt tur
 • Tie, kas rēķinu piegādei nebūs izvēlējušies ne e-pastu, ne klientu pašapkalpošanās portālus, rēķini tiks piegādāti drukātā veidā pa pastu. Šis ir maksas pakalpojums, un samaksa par to tiks iekļauta kārtējā rēķinā.
 • Ja rēķins kļūdas dēļ nav piegādāts, ir nozaudēts vai noklīdis, to varēs atkārtoti saņemt klientu konsultāciju punktos Bauskā, Iecavā, Vecumniekos un Rundālē.
 • “Mobilais” kasieris rēķinus neizsniegs

Izmaiņas rēķinos ietvertajos pakalpojumos


 • Daļai daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, iespējams, būs jaunums – ūdens zudumi vai ūdens starpība. Sīkāk par to ir iespējams iepazīties šeit
 • To māju iedzīvotājiem, kurām pārvaldnieks ir SIA “Bauskas novada komunālserviss”, rēķinos netiks iekļauta maksa par tiešajiem norēķiniem, norēķinu konta apkalpošanu vai savādāku formulējumu. Izmaksas par norēķiniem ar katru dzīvokli ir ietverta pārvaldīšanas maksā.
 • Tiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuru pārvaldnieks nav SIA “Bauskas novada komunālserviss”, taču kuri vai nu ir apzināti izvēlējušies tiešos maksājumus pakalpojumu sniedzējam, vai nav pieņēmuši nekādu lēmumu, attiecībā uz norēķiniem ar pakalpojumu sniedzēju, rēķini tiks izrakstīti katram dzīvoklim. Šis ir atsevišķs maksas pakalpojums, tādēļ rēķinā kopā ar ūdeni, kanalizāciju, siltumu un/vai atkritumiem, būs iekļauta maksa par tiešajiem norēķiniem – 1,50 eiro, ieskaitot PVN. Sīkā par tiešajiem norēķiniem skatīt šeit
 • Tiem, kuriem rēķini tiks piegādāti drukātā veidā pa pastu, rēķinā tiks iekļauta papildu maksa – 1,80 eiro, ieskaitot PVN
 • Ir apstiprinātas vienotas maksas pakalpojumu cenas. Līdz ar to par atsevišķiem pakalpojumiem cena var atšķirties no tās, kāda bija noteikta bijušajās kapitālsabiedrībās vai pašvaldībā. Ar maksas pakalpojumu cenrādi var iepazīties šeit.

Rēķinu apmaksa internetbankā


Pārskaitījumu veikt tikai uz kārtējā rēķinā norādītajiem bankas kontiem

Nemeklēt citus norēķinu kontu numurus vecos rēķinos vai internetā. Īpaši šis noteikums attiecas uz bijušajiem pašvaldības un Valles aģentūras klientiem

Tie klienti, kas līdz šim izmantoja automātisko rēķinu apmaksas opciju internetbankā, iespējams, būs jāmaina samaksas saņēmējs uz – SIA “Bauskas novada komunālserviss”

Tie, kas ir saglabājuši maksājumiem lietotāja definēto maksājumu, nomainiet saņēmēju uz – SIA “Bauskas novada komunālserviss”, un konta numuru uz to, kas norādīts pakalpojumu rēķinā

Apmaksājot rēķinus internetbankā, maksājuma pamatojumā, lūdzu, norādiet tikai rēķina numuru vai klienta numuru. Nevajag norādīt ne adresi, ne pakalpojumus par kuriem maksā, ne citu informāciju. Maksājumu reģistrēšana notiek automātiskā režīmā, un programmas algoritms nesaprot tekstus.

Rēķinu apmaksa skaidrā naudā


Lai gan līdzšinējā kārtība ar rēķinu apmaksu skaidrā naudā ir bijusi dažāda, SIA “Bauskas novada komunālserviss” šo iespēju nodrošinās arī turpmāk.

Skaidrā naudā rēķinus varēs apmaksāt:

 • SIA “Bauskas novada komunālserviss” norēķinu punktā Bauskā, Salātu ielā 7a (bijušā SIA “Vides serviss” ēkā)
 • SIA “Bauskas novada komunālserviss” norēķinu punktā Iecavā, Tirgus ielā 12 (bijušā SIA “Iecavas siltums” ēkā)
 • SIA “Bauskas novada komunālserviss” norēķinu punktā Vecumniekos, Rīgas ielā 29a (bijušā SIA “Jaunolis” telpās)
 • SIA “Bauskas novada komunālserviss” norēķinu punktā Pilsrundālē (Rundāles apvienības pārvaldes ēkā)
 • Bauskas apvienības pagastos,  saskaņā ar grafiku – skatīt šeit
 • Vecumnieku apvienības pagastos, saskaņā ar grafiku – skatīt šeit
 • Rundāles apvienības pagastos, saskaņā ar grafiku – skatīt šeit
 • Veikalu tīklu Maxima, Mego, Narvesen un Madara’89 veikalos
 • VAS “Latvijas pasts” nodaļās

Dodoties maksāt rēķinus skaidrā naudā, neaizmirstiet paņem līdz pašu rēķinu. Kasieri rēķinus neizsniegs un rēķina summas nezinās.

Pakalpojumu līgumi


Pakalpojumu līgumi (par ūdeni, kanalizāciju, siltumu, atkritumiem), kas slēgti ar kapitālsabiedrībām un Valles aģentūru, ir spēkā, līdz jauna (pārjaunojuma) līguma noslēgšanai. Pārjaunojuma pakalpojumu līgumi tiks slēgti pakāpeniski. Par to klienti tiks informēti.

Ar tiem klientiem, kuriem līgumi ar kapitālsabiedrībām vai Valles aģentūru nebija slēgti (vismaz to lietvedībā nav atrodami) tiks aicināti noslēgt pakalpojumu līgumus

Daudzdzīvokļu mājās par katru pakalpojuma veidu tiks slēgts tikai viens līgums. Šim mērķim dzīvojamo māju īpašnieki tiek aicināti pilnvarot kādu no īpašniekiem, parakstīt pakalpojumu līgumus. Pilnvarotās personas līgumus paraksta dzīvokļu īpašnieku vārdā, tādēļ šīm personām nedraud ne atbildība par to, ka kāds nemaksā par pakalpojumu vai zog ūdeni. Pilnvarotās personas misija beidzas brīdī, kad tā paraksta līgumu.

Klienti, kuri jau saņem pakalpojumus no SIA “Bauskas novada komunālserviss”, bet nav slēguši līgumu ne ar šo, ne kādu citu pakalpojumu sniedzēji, tiek aicināti paši ar vērsties SIA “Bauskas novada komunālserviss” ar lūgumu noslēgt pakalpojuma līgumu.

atgriezties uz jaunumu sarakstu