Dzīvojamo māju pārvaldīšana

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

 • Viens no SIA “Bauskas novada komunālserviss” darbības pamatvirzieniem.
 • Uzņēmums apsaimnieko 195 daudzdzīvokļu mājas ar kopējo dzīvokļu skaitu 4097 un platību – 201425 m2

 

 • Šobrīd pakalpojums šobrīd tiek nodrošināts Bauskas un Iecavas pilsētās, Vecumnieku un Misas ciemos
 • Pieejams jebkuras daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem Bauskas novadā.
 • Mūsu apsaimniekojamo māju māju iedzīvotājiem tiek piedāvāts diennakts avārijas dienesta pakalpojums.
 • Tiek veikts aktīvs darbs ar parādniekiem
 • Individuāla pieeja katram klientam.
 • Garantēti komunālie pakalpojumi (siltums, ūdens, atkritumi u.c.)
 • Konsultācijas klātienē
 • Ērta ikmēneša rēķinu apmaksa
 • Sadarbības iespēja dzīvojamo māju siltināšanas projektu vadībā un ES līdzfinansējuma piesaistīšanā
 • Pārvaldīšanas maksu nosaka dzīvojamās mājas īpašnieku kopība, vienojoties ar mājas pārvaldnieku.
 • Pašreizējo apsaimniekošanas maksu Bauskā var apskatīt šeit.