Siltumapgāde

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

 • Viens no SIA “Bauskas novada komunālserviss” darbības pamatvirzieniem.
 • Mērķis – kvalitatīva siltumenerģijas ražošana un piegāde līdz ēkām.
 • Veicot saimniecisko darbību uzņēmums rūpējas par vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu, vienlaikus ierobežojot kaitīgo vides faktoru ietekmi gan uz cilvēkiem, gan vidi.
 • Uzņēmums intensīvi strādā pie jaunu iekārtu ieviešanas ražošanā, esošo iekārtu modernizācijas un labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošanas, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
 • Saimnieciskās darbības rezultātā radīto atkritumu apsaimniekošana organizēta pēc iespējas videi draudzīgākā veidā, vienlaikus veicinot pasākumus, lai samazinātu atkritumu daudzumu.
 • Pakalpojums tiek piedāvāts Bauskas un Iecavas pilsētā, Codes, Garozas, Pilsrundāles Saulaines, Misas, Vecumnieku un Valles ciemos.
 • Ja vēlaties savu mājokli, biroja vai ražošanas telpas pievienot SIA “Bauskas novada komunālserviss” centralizētās siltumapgādes sistēmai, sazinieties ar mūsu speciālistiem, un mēs izskatīsim siltumapgādes piegādes iespējas.
 • Iespēja pieslēgt ēku centralizētajai siltumapgādes sistēmai tiek izskatīta pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pieteikuma.

Informācija par siltumapgādes tarifiem pieejama šeit.

 • Pieteikums Tehnisko noteikumu saņemšanai;
 • Pieteikums par siltumapgādes pakalpojumu līguma noslēgšanu (privātpersonām);
 • Pieteikums par siltumapgādes pakalpojumu līguma noslēgšanu (juridiskām personām);
 • Pieteikums par siltumapgādes pakalpojumu līguma izbeigšanu.
 • Jāpieprasa Tehniskie noteikumi, ko var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarotā persona, iesniedzot SIA “Bauskas novada komunālserviss” iesniegumu par Tehnisko noteikumu izstrādi ēkas pieslēgšanai centralizētās siltumapgādes sistēmai. Iesniegumu iespējams nosūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi: info@bnks.lv
 • Saskaņā ar iesniegumu tiek izsniegti Tehniskie noteikumi, ko sagatavo SIA “Bauskas novada komunālserviss” Siltumapgādes daļas speciālisti. Noteikumos būs visa informācija, kas nepieciešama siltumtīklu izbūves būvprojekta izstrādei, lai nodrošinātu ēkas siltumapgādi.
 • Saņemot SIA “Bauskas novada komunālserviss” izstrādātos Tehniskos noteikumus, jāvēršas pie licencēta projektētāja, vienojoties par siltumtīklu un ēkas individuālā siltummezgla izbūves projekta izstrādi.
 • Projekts jāsaskaņo ar SIA “Bauskas novada komunālserviss” Tehnisko daļu, attiecīgajām pilsētas institūcijām, ēku un zemes īpašniekiem.
 • Sertificēts uzņēmums veic siltumtīklu izbūvi un ēkas iekšējā siltummezgla un apkures sistēmas izbūvi.
 • Izbūves darbiem noslēdzoties, SIA “Bauskas novada komunālserviss” Siltumapgādes daļas speciālisti pieņem ekspluatācijā ēkas individuālo siltummezglu, uzstāda siltuma skaitītājus. Ēkas īpašnieks vai tā pilnvarotā persona Klientu apkalpošanas daļā noslēdz pakalpojuma lietošanas līgumu, un atbilstoši tam uzsāk pakalpojuma izmantošanu.