Tarifi citiem pakalpojumiem

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Speciālistu pakalpojumi*

Sētnieks/apkopējs
8.00 eiro/stundā + PVN
Palīgstrādnieks
9.00 eiro/stundā + PVN
Siltumenerģijas tehniķis
24.69 eiro/stundā + PVN
Santehniķis
18.93 eiro/stundā + PVN
Traktorists
11.53 eiro/stundā + PVN
Citi speciālisti
23.05 eiro/stundā + PVN

Darbības ar ūdens skaitītājiem

Ūdens skaitītāja plombēšana
4.94 eiro/gab.+ PVN
Ūdens skaitītāja maiņa (jauna)
34.71 eiro/gab.+ PVN
Ūdens skaitītāja maiņa ar distances nolasīšanas ierīces uzstādīšanu
51.24 eiro/gab.+ PVN
Komercuzskaites mēraparāta ārpuskārtas verifikācija
26.45 eiro/gab.+ PVN
Ūdens skaitītāja attālināta nolasīšana

Tehnikas pakalpojumi*

Darbs ar traktoru vai ekskavatoru (līdz 30 ZS)
31.41 eiro/stundā + PVN
Darbs ar traktoru vai ekskavatoru (līdz 30-80 ZS)
39.67 eiro/stundā + PVN
Darbs ar traktoru vai ekskavatoru (virs 80 ZS)
46.28 eiro/stundā + PVN
Traktora vai ekskavatora brauciens līdz objektam
1.65 eiro/km + PVN
Smagā automašīna ar greifera kausu
80.16 eiro/stundā + PVN
Hidrodinamiskā skalojamā mašīna
57.02 eiro/stundā + PVN
Transports ar kravas mikroautobusu vai kravas kasti
1.32 eiro/km + PVN
Speciālistu transports (Citroen Jumper)
35.86 eiro/stundā + PVN

Zāļiena pļaušana ar raideri

Platībā līdz 1000 m²
0.0476 eiro/m²+PVN
Platībā virs 1000 m²
0.0357 eiro/m²+PVN
Platībā virs 2000 m²
0.0309 eiro/m²+PVN
Platībā virs 3000 m²
0.0262 eiro/m²+PVN

Zāliena pļaušana ar trimeri

Līdzenās platībās
0.0556 eiro/m²+PVN
Nogāzēs <45°
0.0576 eiro/m²+PVN
Nogāzēs >45°
0.0597 eiro/m²+PVN
Apgrūtinātos apstākļos - šķēršļi izklaidus (koki, krūmi, barjeras, soli),
0.0597 eiro/m²+PVN
Apgrūtinātos apstākļos - šķēršļi blīvi (koki, krūmi, barjeras, soli),
0.0638 eiro/m²+PVN
Pāraugusi zāle (līdz 2 reizēm sezonā)
0.0641 eiro/m²+PVN
Pāraugušas zāles pļaušana nogāzēs >45°
0.0641 eiro/m²+PVN
Līdzenās platībās (virs 2000 m²)
0.0668 eiro/m²+PVN
Dzīvžoga griešana
24.63 eiro/stundā+PVN

Asenizācija

Izsūknēšana, noliešana NAI
30.06 eiro/muca+ PVN
Tauku savākšana no tauku ķērājiem
73.26 eiro/muca+ PVN
Transports (bāze – klients – NAI – bāze)
1.65 eiro/km+ PVN
Klienta ievesto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana attīrīšanai NAI
5.98 eiro/m³+ PVN

Citi pakalpojumi

Maksa par tiešajiem norēķiniem (maksājumiem)
1.24 eiro/rēķins+PVN
Maksa par BNKS rēķina piegādi papīra formā uz norādīto adresi
1.49 eiro/rēķins+PVN
Avārijas dienesta uzturēšana (abonēšanas maksa, ārpus darba laika)
0.25 eiro/m² gadā+PVN
Dzīvojamās mājas vizuālā apsekošana
0.25 eiro/m² gadā+PVN

*) Piemaksa pie personāla un tehnikas pakalpojumiem:

  • ārpus darba laika + 40%;
  • nakts stundās (22:00-06:00) + 30%;
  • svētku dienās + 50%;
  • Minētās piemaksas var tikt summētas.

APSTIPRINĀTS
SIA “Bauskas novada komunālserviss”
valdes sēdē, 2023.gada 30.augustā
(spēkā no 2023.gada 15.septembra)