Par mums

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

SIA “Bauskas novada komunālserviss”

Bauskas novada pašvaldībai pilnībā piederoša daudznozaru kapitālsabiedrība, kas nodrošina komunālos pakalpojumus lielākajai daļai Bauskas novada iedzīvotāju.

Sabiedrības nosaukums:
Bauskas novada komunālserviss, SIA
Sabiedrības juridiskais statuss:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģ. Nr. vieta un datums:
43603011586, Bauska 03.07.1998
Juridiskā adrese:
Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas novads, LV – 3901
Pasta adrese:
Salātu iela 7A, Bauska, Bauskas novads, LV – 3901
Pamatdarbības veidi (NACE kods):
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00)
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00)
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30)
Atkritumu savākšana (38.10)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32)
Ēku uzturēšanas un ainavu kopšanas pakalpojumi (81.10)
Citur neklasificētie individuālie pakalpojumi (96.09)
Sabiedrības dalībnieki:
Bauskas novada dome 100%
Sabiedrības valde:
Valdes priekšsēdētājs Dzintars Cāzers
Valdes loceklis
Vīzija
Efektīvi pārvaldīts, sociāli atbildīgs, paredzams un klientu atzīts uzņēmums, ar uzturētu infrastruktūru kas saglabā un vairo pašu un pārvaldīšanā nodoto īpašumu vērtību, uzrāda stabilus finanšu rezultātus ar pieaugošu tendenci
Misija
Piemērojot mūsdienīgas pārvaldības un darbu izpildes metodes, kā arī inovatīvus risinājumus, pamatojoties uz personāla zināšanām, un pieredzi, kapitālsabiedrība nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus, atbilstoši klientu vēlmēm un vajadzībām
Vērtības
Attīstība - Atbildība – Cieņa un sadarbība – Kompetence – Pieejamība – Stabilitāte