Izsoles

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Kārtot pēc:

Noslēdzās bez rezultāta nav pieteicies neviens pretendents.

SIA “Bauskas ūdens” Reģ. nr.43603011586, organizē atklātu izsoli par transportlīdzekļa atsavināšanu.

Izsoles priekšmets – SIA “Bauskas ūdens” valdījumā esošs transportlīdzeklis – ar 6. vietām un kravas kasti VOLKSWAGEN TRANSPORTER, valsts reģistrācijas Nr.HU5983, izlaiduma gads 2006.gadā.

Izsolāmās mantas apskates vieta un laiks – Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas novads, līdz 2023.gada 08.februārim plkst.12:00, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 28852228.

Pieteikumu reģistrācija – Izsoles vietā, 2023.gada 09.februāri no plkst.13:50.

Izsoles norises vieta – SIA “Bauskas ūdens” biroja telpās 2.stāvā, Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

Izsoles norises laiks – 2023.gada 09.februāris, plkst.14.00

Izsoles sākumcena – 5225,00 EUR (pieci tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro,00 centi), tai skaitā PVN, izsoles solis augstāk solīšanai tiek noteikts 100,00 EUR.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā nodrošinājuma nauda sabiedrības bankas kontā, tas ir: 500,00 EUR (pieci simti  euro,00 centi).

Izsoles veids – mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Samaksas kārtība – Izsoles uzvarētājs nosolīto cenu, atskaitot no tās iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas, norādot izsoles priekšmetu, par kuru tiek maksāts.