Projekti

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākums “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”

Eiropas Reģionālā attīstības fonda „Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”
Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/006

Pētījums Nr.2.5 “Pētījums par elektroenerģijas patēriņa samazinošām tehnoloģijām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs”

Pētījuma mērķis:

Iegūt zināšanas par tehnoloģijām (iekārtu, programmatūras un algoritmu kopums), kas izmantojamas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (NAI) ar mērķi samazināt elektroenerģijas patēriņu. Izstrādāt vismaz vienu tehnoloģiju, tai skaitā sagatavot rekomendācijas tās lietošanai, un pārbaudīt iegūtās zināšanas strādājošās NAI, kur var uzlabot energoefektivitāti vismaz par 0,1 kWh/m3.