Veidlapas

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegšanu – TN pieprasījums tikai BIS sistēmā
Iesniegums par līguma noslēgšanu
Iesniegums skaitītāja nomaiņa dzīvokļos
Iesniegums skaitītāja uztādīšana dzīvokļos
Iesniegums skaitītāja plombēšana dzīvokļos
Iesniegums par naudas atgriešanu
Iesniegums par asenizācijas pakalpojumu
Iesniegums par ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu individuālā dzīvojamā mājā ar esošu atbilstošu uzskaiti