Iepirkumi

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Kārtot pēc:

Informācija par iepirkuma priekšmetu: Malkas šķūņa projektēšana un būvniecība Pasta ielā 6, Bauskā, CPV kods: 45000000-7; CPV kods: 71220000-6

Piedāvājuma iesniegšana: EIS, 18.04.2023. plkst.10:00.

Piedāvājuma atvēršana: EIS, 18.04.2023. plkst.14:00

Dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/120199

Kontaktpersona: Erlends Līkais, e-pasts: erlends.likais@bnks.lv

Raimonds Bitins, e-pasts: raimonds.bitins@bnks.lv, tehniskos jautājumos

Augstspiediena iekārtas uz kravas furgona bāzes iegāde, CPV kods: 34144000-8

Piedāvājuma iesniegšana: EIS, 04.04.2023. plkst.09:00.

Piedāvājuma atvēršana: EIS, 04.04.2023. plkst.13:00

Dokumenti pieejami: EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/119135

Kontaktpersona: Kristaps Smirnovs, e-pasts: kristaps.smirnovs@bnks.lv

Pēc PIL 41.panta 12.punkts pieteicies viens pretendents.

Personāla pacēlāja uz automašīnas bāzes piegāde, CPV 34142100-5

Piedāvājuma iesniegšana: EIS, 04.04.2023. plkst.10:00.

Piedāvājuma atvēršana: EIS, 04.04.2023. plkst.14:00

Dokumenti pieejami: EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/119129Kontaktpersona: Kristaps Smirnovs, e-pasts: kristaps.smirnovs@bnks.lv

Elektroenerģijas piegāde, CPV 09310000-5

Piedāvājuma iesniegšana: EIS, 08.04.2023. plkst.10:00.

Piedāvājuma atvēršana: EIS, 08.04.2023. plkst.14:00

Dokumenti pieejami: EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/118490 Kontaktpersona: Kristaps Smirnovs, e-pasts: kristaps.smirnovs@bnks.lv

Juridiskās pārstāvniecības pakalpojumi, CPV 79112000-2

Piedāvājuma iesniegšana: EIS, 27.03.2023. plkst.10:00.

Piedāvājuma atvēršana: EIS, 27.03.2023. plkst.14:00

Dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/118724

Kontaktpersona: Kristaps Smirnovs, e-pasts: kristaps.smirnovs@bnks.lv

CENU APTAUJA ID Nr. BNKS 2024/01

Informācija par iepirkuma priekšmetu:

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets ir daudzdzīvokļu ēkas energosertifikācija (turpmāk – Pakalpojums), visu informāciju skatīt pielikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2024.gada 29.februāris pulksten 12:00.

  • personīgi: SIA “Bauskas novada komunālserviss” Klientu apkalpošanas centrā, Salātu iela 7A 1, Bauska, Bauskas nov.;
  • pa pastu: Salātu iela 7A, Bauska, Bauskas nov., LV-3901;
  • pa e-pastu: andris.tomkalns@bnks.lv; rimsevica2@inbox.lv; sigita.klava@gmail.com jāiesniedz skenēti dokumenti ar parakstiem, elektroniski parakstītu.

Līgums, Nr.GE 1-10/02/2023, EUR 32500,00 “Agrimatco Latvia” SIA reģ Nr. 40003127525, Pretendents iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā cenu, un tehniskā piedāvājuma atbilstību.

TIRGUS IZPĒTE – JAUNA TRAKTORA AR FRONTĀLO IEKRĀVĒJU UN KAUSU PIEGĀDE

ID: BŪ 2023/1

Iepirkuma priekšmets:

Neregulēts iepirkums, iepirkuma profils SPSIL_NI

CPV kods:43250000-0 (Frontālie kausa krāvēji)

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 31.janvāra plkst.9.00

Visa informācija par iepirkumu, t.sk. Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/94821

Kontaktinformācija: Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju ir A.Ūdre, t: 63960566, e-pasts:ukt@bauskasudens.lv

Pretendents kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MIJA” reģ.nr,43603006617, juridiskā adrese “Lauktehnika” Īslīces pag., Bauskas novads, LV – 3914.

Piedāvātā piegādes kopējā cena: 8240,00 bez PVN 21%

Līguma slēģšanas datums: 06 -12.04.2023.

Preces piegādes līguma Nr. BŪ 2023/2

TIRGUS IZPĒTE – JAUNAS TRAKTORA PIEKABES PIEGĀDE

ID: BŪ 2023/2

Iepirkuma priekšmets:

Neregulēts iepirkums, iepirkuma profils SPSIL_NI

CPV kods:

34223000-6 (Piekabes un puspiekabes)

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 04.aprīlim plkst.10.00

e-pasta adrese: info@bauskasudens.lv

Visa informācija par iepirkumu, t.sk. Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/98392

Kontaktinformācija: Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju ir A.Ūdre, t: 63960566, e-pasts:ukt@bauskasudens.lv

Saistītie dokumenti: Nolikums/4. Pielikumi

Degvielas iegāde

ID: BNKS 2023/4

Pasūtītājs: SIA Bauskas komunālserviss

Līguma izpildes vieta: Bauskas novads LV3901

Iepirkuma priekšmets: Neregulēts iepirkums, iepirkuma profils SPSIL_NI

CPV kods:

  • Benzīns: 09100000-0 (degvielas), 09132000-3 (benzīns);
  • Dīzeļdegviela: 09100000-0 (degvielas), 09134200-9 (dīzeļdegviela).

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 09.oktobrim plkst.10.00

Visa informācija par iepirkumu, t.sk. Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/108705 

Kontaktinformācija:

Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju A.Ūdre,Tel.nr.63960566, e-pasts: agita.udre@bnks.lv.

un tehniskos jautājumos K.Smirnovs,Tel.nr.26535458. e-pasts: kristaps.smirnovs@bnks.lv. 

Pretendents kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības:

“GSM Apsardze” SIA reģ. Nr. 40003883923 piedāvājums iesniegts EIS 2023. gada 30.jūlijā plkst. 21:14

Piedāvātā piegādes kopējā cena: EUR 20 766.02 ar PVN

GPS iekārtu piegāde, uzstādīšana Bauskas novada komunālserviss transportam un transporta kontroles sistēmas noma

ID: BNKS 2023/1

Iepirkuma priekšmets:

Neregulēts iepirkums, iepirkuma profils SPSIL_NI

CPV kods: 51900000 -1 Vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanas

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 31.jūlijam plkst.10.00

Visa informācija par iepirkumu, t.sk. Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/104936 Kontaktinformācija:

Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju  A.Ūdre,Tel.nr. 63960566, e-pasts:ukt@bnks.lv.

un tehniskos jautājumos K.Smirnovs,Tel.nr.26535458. e-pasts: kristaps@bnks.lv.