Iepirkumi

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Kārtot pēc:

Sakarā ar jaunu darba pienākumu ieviešanu NAI iecirkņa darbiniekiem nepārtrauktā diennakts režīmā, nepieciešams papildus divas transporta vienības.

Mašīna nepieciešama darba veikšanai.

Ūdensvadu, kanalizācijas tīklu un lietus kanalizācijas sistēmu, izbūvei un remontam. Divasu piekabe – miniekskavatora pārvietošanai.

Paziņojums par atklāta konkursa

„ Kravas automašīnas (lietota pašizgāzēja) iegāde” rezultātiem

ID. Nr. BŪ 2017/1

20.07.2017

Pasūtītājs:

SIA „Bauskas ūdens”, reģ.Nr.LV 443603011586

Juridiskā adrese:

Biržu 8a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:

SIA IKF “Politehnika”, reģ. Nr. 40003257501

Pretendenta piedāvātā līgumcena:

EUR 23 800.00 (bez PVN)

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:

2017. gada 19. jūlijs

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:

Atbilstība tehniskai specifikācijai; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

 Paziņojums par atklāta konkursa

„ Kravas automašīnas (lietota pašizgāzēja) iegāde” uzsākšanu

ID. Nr. BŪ 2017/1

Pasūtītājs:

SIA „Bauskas ūdens”, reģ.Nr.LV 443603011586

Juridiskā adrese:

Biržu 8a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Arnis Birzmalis, tālr. 63960566

 Iepirkuma procedūra:

Atklāts konkurss “Kravas automašīnas (lietota pašizgāzēja) iegāde”

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Viena lietota kravas automašīna – pašizgāzēja iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Paredzamā līgumcena:

Līdz  24 000, 00 EUR (divdesmit četri tūkstoši  eiro) (bez PVN)

Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Atbilstība tehniskai specifikācijai; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

Līguma izpildes termiņš:

Maksimālais izpildes termiņš – 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā  no līguma noslēgšanas datuma

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „Bauskas ūdens” mājas lapā http://bauskasudens.lv/lv/iepirkumi/ vai SIA „Bauskas ūdens” biroja telpās, Biržu ielā 8a, Bauskā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00 -17.00, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 19. jūlijam, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana:

2017.gada 19. jūlijā  plkst.13:00, SIA „Bauskas ūdens” uzņēmuma telpās, Biržu ielā 8a, Bauskā.

Tālrunis: +371 63960565

info@bauskasudens.lv

Saistītie dokumenti: Nolikums un pielikumi

Paziņojums par atklāta konkursa

SIA „Bauskas ūdens” – „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektiem „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta” rezultātiem

ID. Nr. BŪ 2017/2/KF

21.07.2017

Pasūtītājs:

SIA „Bauskas ūdens”, reģ.Nr.LV 443603011586

Juridiskā adrese:

Biržu 8a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:

SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs”, reģ. Nr. 43603064850

Pretendenta piedāvātā līgumcena:

EUR 18990.40 (bez PVN)

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:

2017. gada 21. jūlijs

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:

Atbilstība tehniskai specifikācijai; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Paziņojums par atklāta konkursa SIA„Bauskas ūdens” – „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektiem „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ” uzsākšanu

ID. Nr. BŪ 2017/2/KF

Pasūtītājs:

SIA „Bauskas ūdens”, reģ.Nr.LV 443603011586

Juridiskā adrese:

Biržu 8a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Inženiere Agita Ūdre, tālr. 63960566

Iepirkuma procedūra:

Atklāts konkurss SIA „Bauskas ūdens” – „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektiem „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ”” 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvprojekta izstrādes pakalpojumi,  SIA „Bauskas ūdens” – „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektiem „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ”ietvaros”  saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

Līguma izpildes termiņš:

 Līguma izpildes termiņš būvprojektu izstrādei – atbilstoši iesniegtajam pretendenta laika grafikam, bet ne vairāk, kā 30 nedēļas no Līguma noslēgšanas.

Līguma izpildes termiņš autoruzraudzībai – līdz būves nodošanai ekspluatācijā vēlākais 2020. gada beigās.

tbilstība tehniskai specifikācijai; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „Bauskas ūdens” mājas lapā http://bauskasudens.lv/lv/iepirkumi/ vai SIA „Bauskas ūdens” biroja telpās, Biržu ielā 8a, Bauskā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00 -17.00. bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 21. jūlijam, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana:

2017.gada 21. jūlijā  plkst.15.00, SIA „Bauskas ūdens” uzņēmuma telpās, Biržu ielā 8a, Bauskā.

Tālrunis: +371 63960565

info@bauskasudens.lv

Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem “SIA “Bauskas ūdens” nepieciešamā speciālā aprīkojuma iegāde ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu inspekcijai un atrašanās vietu noteikšanai”

ID. Nr. BŪ 2017/3 04.10.2017

Pasūtītājs:

SIA „Bauskas ūdens”, reģ.Nr.LV 443603011586

Juridiskā adrese:

Biržu 8a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu: SIA “GeoStar” Reģ. Nr. 40003345537 SIA “ALWARK” Reģ. Nr. LV43603039779

Pretendenta piedāvātā līgumcena: lote eur 10 000 (bez PVN) lote eur 3 000 (bez PVN) lote eur 1 820,94 (bez PVN) lote eur 3 780,45 (bez PVN) lote eur 2 390,10 (bez PVN) lote eur 946,74 (bez PVN)

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2017. gada 03. oktobris Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: Tehniski labākais piedāvājums katrai lotei; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Paziņojums par atklāta konkursa

“SIA “Bauskas ūdens” nepieciešamā speciālā aprīkojuma iegāde ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu inspekcijai un atrašanās vietu noteikšanai”

ID. Nr. BŪ 2017/3

Pasūtītājs:

SIA „Bauskas ūdens”, reģ.Nr.LV 443603011586 Juridiskā adrese: Biržu 8a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju: Inženiere Agita Ūdre, tālr. 63960566

Iepirkuma procedūra:

Atklāts konkurss SIA “Bauskas ūdens” nepieciešamā speciālā aprīkojuma iegāde ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu inspekcijai un atrašanās vietu noteikšanai.

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Speciālā aprīkojuma ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu inspekcijai un atrašanās vietu noteikšanai – iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma izvēles kritērijs: Piedāvāto iekārtu atbilstību tehniskajai specifikācijai un iepirkuma nosacījumiem, Nosaka tehniski labāko piedāvājumu katrai Lotei.

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „Bauskas ūdens” mājas lapā http://bauskasudens.lv/lv/iepirkumi/ vai SIA „Bauskas ūdens” biroja telpās, Biržu ielā 8a, Bauskā, darba dienās no plkst. 9.00 -12.00 un no 13.00 -17.00. bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 26. septembrim, plkst.17.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana:

2017.gada 29. septembrī plkst.10.00, SIA „Bauskas ūdens” uzņēmuma telpās, Biržu ielā 8a, Bauskā.

Tālrunis: +371 63960565

info@bauskasudens.lv

Paziņojums par atklāta konkursa „ Lietotas vieglās automašīnas ar piecām pasažieru vietām piegāde” rezultātiem

ID. Nr. BŪ 2018/1

01.11.2018

Pasūtītājs:

SIA „Bauskas ūdens”, reģ.Nr.LV 443603011586

Juridiskā adrese:

Biržu 8a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:

SIA  “Favorit Rent”, reģ. Nr. 40103531291

Pretendenta piedāvātā līgumcena:

EUR 13 850.00 (ar PVN)

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:

2018. gada 31. oktobris

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:

Atbilstība tehniskai specifikācijai; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Paziņojums par atklāta konkursa „Lietotas vieglās automašīnas ar piecām pasažieru vietām piegāde” ID. Nr. BŪ 2018/1 Pasūtītājs:

SIA „Bauskas ūdens”, reģ.Nr.LV 443603011586

Juridiskā adrese:

Biržu 8a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Arnis Birzmalis, tālr. 63960566

Iepirkuma procedūra:

“Lietotas vieglās automašīnas ar piecām pasažieru vietām piegāde”

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Lietotas vieglās automašīnas ar piecām pasažieru vietām piegāde – saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Atbilstība tehniskai specifikācijai; Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

Līguma izpildes termiņš:

Maksimālais izpildes termiņš – 1 (vienas) kalendārās nedēļas laikā  no līguma noslēgšanas datuma

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „Bauskas ūdens” mājas lapā http://bauskasudens.lv/lv/iepirkumi/ vai SIA „Bauskas ūdens” biroja telpās, Biržu ielā 8a, Bauskā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00 -17.00, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. oktobrim, plkst.10.30, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana:

201.gada 31. oktobrī  plkst.11:00, SIA „Bauskas ūdens” uzņēmuma telpās, Biržu ielā 8a, Bauskā.

Tālrunis: +371 63960565

nfo@bauskasudens.lv

Paziņojums par iepirkuma procedūras noslēgumu bez rezultāta.

30.04.2019.

Paziņojums par atklāta konkursa

Būvdarbu iepirkums „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ” uzsākšanu

ID. Nr. BŪ 2019/1/KF

Pasūtītājs:
SIA „Bauskas ūdens”, reģ.Nr.LV 443603011586

Juridiskā adrese:
Biržu 8a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:
Tehniskais direktors, tālr. 63960566

Iepirkuma procedūra:

Atklāts konkurss Būvdarbu iepirkums „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ”

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas tīklu būvdarbi realizējot piecus būvprojektus, jeb piecas lotes. Kopējais kanalizācijas kolektoru orientējošais apjoms – 2416m (D200-250mm un kanalizācijas spiedvads D75mm – 40m), pievadu orientējošais apjoms – 613 m (D160mm) jeb kopā 3029m kanalizācijas tīklu, kurš apkopots piecās lotēs (būvprojektos) un katram būvprojektam ir būvatļauja un katrs atsevišķi jānodod ekspluatācijā.

Līguma izpildes termiņš:

Pasūtītāja plānotais iepirkuma līguma izpildes termiņš ir no Būvdarbu uzsākšanas datuma līdz 2020.gada 1.jūlijam (t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā). Kā papildus prasība ir, ka kanalizācijas tīklu faktiskā būvniecība jāpabeidz līdz 2019. gada 30. decembrim.

Piedāvājuma izvēles kritērijs:

No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „Bauskas ūdens” mājas lapā.

bauskasudens.lv/iepirkumi
vai SIA „Bauskas ūdens” biroja telpās,
Biržu ielā 8a, Bauskā, darba dienās no plkst. 9.00-12.00
un no 13.00 -17.00.
bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30. aprīlim, plkst.11.00,
iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana:

2019.gada 30. aprīlis plkst.11.00, SIA „Bauskas ūdens”
uzņēmuma telpās, Biržu ielā 8a, Bauskā.
Tālrunis: +371 63960565
info@bauskasudens.lv

Paziņojums par konkursa uzvarētāju

SIA “Bauskas ūdens” reģ. Nr. LV43603011586 projekta Nr.1.2.1.1/1/18/A/006 realizācijai nepieciešamā speciālā aprīkojuma iegāde Bauskas pilsētas notekūdens attīrīšanas ietaišu vajadzībām.

ID. Nr. BŪ 2019/1

16.09.2019.

Pasūtītājs:

SIA „Bauskas ūdens”, reģ.Nr.LV 443603011586

Juridiskā adrese:

Biržu 8a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:

UAB Endress+Hauser (Baltic); reģ,nr.302325159

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 26 598.36 (bez PVN)

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:

2019. gada 16. septembris

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:

Atbilstība tehniskai specifikācijai; Piedāvājums ar viszemāko kopējo līgumcenu.

Paziņojums par atklāta konkursa
SIA “Bauskas ūdens” reģ. Nr. LV43603011586 projekta Nr.1.2.1.1/1/18/A/006 realizācijai nepieciešamā speciālā aprīkojuma iegāde Bauskas pilsētas notekūdens attīrīšanas ietaišu vajadzībām.
ID. Nr. BŪ 2019/1

Pasūtītājs:

SIA „Bauskas ūdens”, reģ.Nr.LV 443603011586

Juridiskā adrese:

Biržu 8a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos:

SIA “Bauskas ūdens” tehniskais direktors Arnis Birzmalis mob:+37129251376,

Jautājumi un precizējumi sūtami uz e-pastu ukt@bauskasudens.lv līdz 10.08.2019 plkst.17.00.

Iepirkuma procedūra:

Atklāts konkurss SIA “Bauskas ūdens”reģ. Nr. LV43603011586 projekta Nr.1.2.1.1/1/18/A/006 realizācijai nepieciešamā speciālā aprīkojuma iegāde Bauskas pilsētas notekūdens attīrīšanas ietaišu vajadzībām.

 Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkums, jeb cenu aptauja tiek veikta projekta “Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centra projekts Nr. 1.2.1.1/18A/006.  Pētniecības projekts Nr.2.5 “Pētījums par elektroenerģijas patēriņa samazinošām tehnoloģijām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” ietvaros un paredz projektam nepieciešamo mērījuma sensoru un tiem nepieciešamā papildus aprīkojuma iegādi.

Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Piedāvāto iekārtu atbilstību kvalifikācijas un tehniskajām prasībām, iepirkuma nosacījumiem,

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Piedāvājumi iesniedzami SIA Bauskas ūdens, Biržu ielā 8a vai nosūtāmi uz e-pastu
info@bauskasudens.lv līdz 15.08.2019 plkst.: 11.00

Dokumentācija pieejama SIA „Bauskas ūdens” mājas lapā

http://bauskasudens.lv/iepirkumi/ vai SIA „Bauskas ūdens” biroja telpās, Biržu ielā 8a, Bauskā, darba dienās no plkst. 9.00 -12.00 un no 13.00 -17.00. bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 15. augustam, plkst.11.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana:

2019.gada 15. augustā  plkst.11.00, SIA „Bauskas ūdens” uzņēmuma telpās, Biržu ielā 8a, Bauskā.

Tālrunis: +371 63960565

info@bauskasudens.lv

14.10.2019.

Paziņojums par iepirkuma procedūras noslēgumu bez rezultāta.

Lēmuma pamatojums:

Pretendentu piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja paredzētās finanšu iespējas saskaņā ar Nolikuma 4.4. punktu.

(Iepirkuma komisijas 2019.gada 14.oktobra sēdes protokols Nr.3.).

28.08.2019.

Saistībā ar izmaiņām nolikumā pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 16.09.2019. plkst 11.00

Būvdarbu iepirkums “Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta”  
ID. Nr. BŪ 2019/1/KF

Pasūtītājs:

SIA „Bauskas ūdens”, reģ.Nr.LV 443603011586

Juridiskā adrese:

Biržu 8a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Tehniskais direktors, tālr. +371 63960566

e-mail:info@bauskasudens.lv

Iepirkuma procedūra:

Atklāts konkurss Būvdarbu iepirkums „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ”

 Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas Bauskā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Būvprojektu.

Līguma izpildes termiņš:

Pasūtītāja plānotais iepirkuma līguma izpildes termiņš ir no Būvdarbu uzsākšanas datuma
līdz 2021.gada 1. jūnijam (t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā).

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

SIA“Bauskas ūdens“ mājas lapā bauskasudens.lv/lv/iepirkumi, vai Bauskas pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv sadaļā Pašvaldība/Kapitālsabiedrībaskā arī ar izdrukātiem Iepirkuma dokumentiem var iepazīties kapitālsabiedrības SIA „Bauskas ūdens“, Biržu ielā 8a  (ēkas 2. stāvā) Bauskā, darba dienās no 09.00 – 12.00 un no 13.00 – 16.00.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana:

2019.gada 16. septembris plkst.11.30, SIA „Bauskas ūdens”
uzņēmuma telpās, Biržu ielā 8a, Bauskā, atklātā komisijas sēdē.
Tālrunis: +371 63960565
info@bauskasudens.lv

Būvprojekti atrodami:

https://failiem.lv/u/hjsmx76y