Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību

Atbilstoši “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” (58. pants)

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Publicētā informācija: Ziedošana un Dāvināšana 2022
Publicētā informācija: Organizatorikā struktūra no 01.11.2023
Publicētā informācija: Valdes reglaments