Vakances

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

SIA “Bauskas novada komunālserviss” aicina pastāvīgā darbā

KVALITĀTES UN PROCESU VADĪBAS SPECIĀLISTU

Darba pienākumi:

 • piedalīties integrēto vadības sistēmu (kvalitātes vadības, vides pārvaldības, energopārvaldības, arodveselības un darba aizsardzības jomās) ieviešanā, nodrošināt to uzturēšanu un pilnveidošanu
 • iekšējo auditu un dokumentālo pārbaužu plānošana, veikšana, rezultātu apkopošana, analizē un ieteikumu sniegšana, iekšējās kontroles sistēmas risku un trūkumu novēršanai vai mazināšanai;
 • neatbilstību un pretenziju uzskaite, analīze, ieteikumu sniegšana to novēršanai;
 • kvalitātes kontroles pasākumu plānošana, tai skaitā objektos, rezultātu analīze un pārskatu sagatavošana;
 • metodikas izstrāde klientu apmierinātības līmeņa noteikšanai, klientu apmierinātības līmeņa monitorings, priekšlikumu sagatavošana, klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšanai;
 • apmācīt esošos un jaunos darbiniekus kvalitātes valdības sistēmas jautājumos;
 • sadarboties ar ārējā audita un kontroles dienestiem, sagatavojot tiem nepieciešamo dokumentāciju vai informāciju;
 • kompetences ietvaros iniciēt izmaiņas un pilnveidojumus procesos.

 

Darba apstākļi:

 • pilna laika darbs birojā, Salātu ielā 7a, Bauskā, uz nenoteiktu laiku;
 • sociālās garantijas,
 • veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika).

Atalgojums:

 • 1400 eiro + 300 eiro ikmēneša premiālā piemaksa mēnesī, bruto.

 

Mēs sagaidām:

 • akadēmisko augstāko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību kvalitātes vadībā, biznesa vadībā, ekonomikā vai citās saistītās jomās;
 • pieredzi integrēto vadības sistēmu ieviešanā un uzturēšanā, atbilstoši ISO standartiem;
 • teicamas komunikācijas, saskarsmes un sarunu vadīšanas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī – teicama rakstītprasme;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • ļoti labas datorprasmes ar standarta biroja programmatūru un IT sistēmām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecību.

 

Priekšroka tiem, kam ir:

 • pieredze līdzīgā darbā vai pašvaldības iestādē;
 • vairāku svešvalodu zināšanas.

 

Piesakoties lūdzam iesniegt šādus dokumentus valsts valodā:

 • motivētu pieteikuma vēstuli;
 • dzīves gājuma un profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
 • izglītību un zināšanu apliecinošus dokumentu kopijas.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri iesniegs visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

Izvirzītajām prasībām atbilstošos pretendentus lūdzam pieteikumus ar norādi “Kvalitātes un procesu vadības speciālists” līdz 2024.gada 15.martam, plkst. 12:00 sūtīt uz e-pasta adresi: personals@bnks.lv. Tālrunis informācijai: 29392038.

 

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bauskas novada komunālserviss”. Adrese Biržu iela 8a, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru SIA “Bauskas novada komunālserviss” var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

SIA “Bauskas novada komunālserviss” aicina pastāvīgā darbā

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTU

Darba pienākumi:

 • nodrošināt atvērtu komunikāciju starp SIA “Bauskas novada komunālserviss” un sabiedrību, lai veicinātu atbalstu uzņēmuma darbībai, veidotu labvēlīgu attieksmi, mērķtiecīgi celtu uzņēmuma un tā produkcijas vai pakalpojumu prestižu;
 • izstrādāt SIA “Bauskas novada komunālserviss” komunikācijas stratēģiju ar masu medijiem;
 • izstrādāt komunikācijas plānu dažādu krīžu situāciju risināšanai, lai vajadzības gadījumā saglabātu pozitīvu SIA “Bauskas novada komunālserviss” tēlu, prognozētu un novērstu iespējamos konfliktus;
 • saziņā ar sabiedrību pārstāvēt SIA “Bauskas novada komunālserviss” viedokli;
 • sadarboties ar masu medijiem (laikrakstiem, televīziju, žurnāliem, avīzēm, portāliem), izmanto sociālos medijus/tīklus;
 • gatavot preses relīzes (ziņas medijiem), kurā atspoguļo SIA “Bauskas novada komunālserviss” aktualitātes un viedokli;
 • koordinēt SIA “Bauskas novada komunālserviss” pārstāvju intervijas radio un televīzijā;
 • sekot līdzi informācijai par SIA “Bauskas novada komunālserviss” publiskajā telpā un masu medijos;
 • piedalīties SIA “Bauskas novada komunālserviss” informatīvo kampaņu un pasākumu organizēšanā, nodrošina to atspoguļošanu masu medijos;
 • regulāri aktualizēt SIA “Bauskas novada komunālserviss” mājas lapas saturu;
 • piedalīties SIA “Bauskas novada komunālserviss” vizuālā tēla ieviešanā, uzraudzīt zīmola lietošanu, organizēt SIA “Bauskas novada komunālserviss” reprezentācijas materiālu izstrādi, piemēram, vizītkartes un suvenīrus;
 • gatavot dažādus elektroniskus un drukātus informatīvos materiālus, piemēram, bukletus, brošūras, plakātus;
 • organizēt sadraudzības kontaktus ar līdzīgu nozaru uzņēmumiem ārzemēs, piedalīties tikšanās pasākumos ar ārzemju sadraudzības partneriem;
 • veidot SIA “Bauskas novada komunālserviss” iekšējo komunikāciju, piemēram, veido uzņēmuma iekšējo avīzi, rīko formālus un neformālus pasākumus, nodrošina informācijas apriti starp vadību un darbiniekiem.

 

Darba apstākļi:

 • pilna laika darbs birojā, Salātu ielā 7a, Bauskā, uz nenoteiktu laiku;
 • reaģējot uz krīzes situācijām, var būt darbs arī brīvdienās, svētkos vai vēlās vakara stundās;
 • darbs ar paaugstinātu stresa līmeni, jo jāspēj ātri reaģēt dažādās situācijās, novērst un risināt konfliktus;
 • ikdienā intensīvi saskaras ar dažādiem cilvēkiem, iespējama komunikācija svešvalodās.

Atalgojums:

 • 1400 eiro + 300 eiro ikmēneša premiālā piemaksa mēnesī, bruto.

 

Mēs sagaidām:

 • pabeigtu augstāko izglītība komunikāciju, sabiedrisko attiecību vai žurnālistikas jomā;
 • vismaz 3 gadu pieredzi darbā ar masu medijiem, preses sekretāra, sabiedrisko attiecību speciālista vai līdzīgā amatā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī – teicama rakstītprasme;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas;
 • izcilas komunikācijas, saskarsmes un sarunu vadīšanas prasmes;
 • pieredzi interneta resursu un sociālo mediju profilu administrēšanā un satura veidošanā;
 • pieredzi darbā ar masu medijiem, zināšanas par drukāto, elektronisko, interneta un sociālajiem medijiem, un to darbības principiem;
 • pieredzi publikāciju sagatavošanā, pasākumu un digitālu projektu vadībā;
 • ļoti labas datorprasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecību.

 

Priekšroka tiem, kam ir:

 • Pieredze līdzīgā darbā vai pašvaldības iestādē;
 • Fotografēšanas iemaņas un izpratne par grafiskā dizaina programmām;
 • Vairāku svešvalodu zināšanas.

 

Piesakoties lūdzam iesniegt šādus dokumentus valsts valodā:

 • motivētu pieteikuma vēstuli;
 • dzīves gājuma un profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
 • izglītību un zināšanu apliecinošus dokumentu kopijas.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri iesniegs visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

Izvirzītajām prasībām atbilstošos pretendentus lūdzam pieteikumus ar norādi “Sabiedrisko attiecību speciālists” līdz 2024.gada 15.martam, plkst. 12:00 sūtīt uz e-pasta adresi: personals@bnks.lv. Tālrunis informācijai: 29392038.

 

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bauskas novada komunālserviss”. Adrese Biržu iela 8a, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru SIA “Bauskas novada komunālserviss” var nodibināt darba tiesiskās attiecības.