Ūdensapgāde

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

 • Viens no SIA “Bauskas novada komunālserviss” darbības pamatvirzieniem
 • Ietver – dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un piegādi patērētājiem
 • Pakalpojums tiek nodrošināts Bauskas un Iecavas pilsētās, kā arī 48 ciemos
 • Uzņēmuma pārziņa ir 77 ūdens ieguves avoti – artēziskās akas, 50 nošķirtas ūdensapgādes sistēmas, kopējais ūdensapgādes sistēmu garums ~ 170 km
 • Lai noskaidrotu, vai Jūsu īpašumu var pieslēgt centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, sūtiet iesniegumu uz info@bnks.lv.
 • Ja no Jūsu īpašuma saprātīgā attālumā atrodas centralizētais ūdensapgādes tīkls, bet īpašums tam nav pieslēgts, Jums jāizbūvē pieslēgums.
 • Lai izbūvētu pieslēgumu, ir nepieciešams pieprasīt un saņemt Tehniskos noteikumus. Tos var pieprasīt, www.bis.gov.lv vai sūtot iesniegumu uz info@bnks.lv
  Pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas, Jūs izstrādājat projektu, atbilstoši tam, izbūvējat pieslēgumu, un pieaiciniet BNKS speciālistus, kas sniegs atzinumu vai pieslēgums ir izbūvēts korekti.
 • Ja viss ir kārtībā, Jūs sniedzat pieteikumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma slēgšanu, un pēc tā parakstīšanas, uz Jūsu īpašumu tiek nodrošināta ūdens padeve.
 • Šobrīd ūdens tarifs ir atšķirīgs katrā Bauskas novada pilsētā un ciemos.
 • Pēc tam, kad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) būs apstiprinājusi jauno BNKS ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu, tas būs vienots visā Bauskas novadā.
 • Ar ūdensapgādes pakalpojuma tarifiem ir iespējams iepazīties sadaļā – Tarifi.

Pakalpojuma pieteikšana

Pieteikums tehnisko noteikumu saņemšanai
Pieteikums par ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noslēgšanu
(Privātpersonām)
Pieteikums par ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noslēgšanu
(Juridiskām personām)
Pieteikums par ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma izbeigšanu