Ūdensapgāde

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

 • Viens no SIA “Bauskas novada komunālserviss” darbības pamatvirzieniem
 • Ietver – dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un piegādi patērētājiem
 • Pakalpojums tiek nodrošināts Bauskas un Iecavas pilsētās, kā arī 48 ciemos
 • Uzņēmuma pārziņa ir 77 ūdens ieguves avoti – artēziskās akas, 50 nošķirtas ūdensapgādes sistēmas, kopējais ūdensapgādes sistēmu garums ~ 170 km
 • Lai noskaidrotu, vai Jūsu īpašumu var pieslēgt centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, sūtiet iesniegumu uz info@bnks.lv.
 • Ja no Jūsu īpašuma saprātīgā attālumā atrodas centralizētais ūdensapgādes tīkls, bet īpašums tam nav pieslēgts, Jums jāizbūvē pieslēgums.
 • Lai izbūvētu pieslēgumu, ir nepieciešams pieprasīt un saņemt Tehniskos noteikumus. Tos var pieprasīt, www.bis.gov.lv vai sūtot iesniegumu uz info@bnks.lv
  Pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas, Jūs izstrādājat projektu, atbilstoši tam, izbūvējat pieslēgumu, un pieaiciniet BNKS speciālistus, kas sniegs atzinumu vai pieslēgums ir izbūvēts korekti.
 • Ja viss ir kārtībā, Jūs sniedzat pieteikumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma slēgšanu, un pēc tā parakstīšanas, uz Jūsu īpašumu tiek nodrošināta ūdens padeve.
 • Šobrīd ūdens tarifs ir atšķirīgs katrā Bauskas novada pilsētā un ciemos.
 • Pēc tam, kad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) būs apstiprinājusi jauno BNKS ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu, tas būs vienots visā Bauskas novadā.
 • Ar ūdensapgādes pakalpojuma tarifiem ir iespējams iepazīties sadaļā – Tarifi.

Bauska

Bārbeles pagasts

Brunavas pagasts

Ceraukstes pagasts

Codes pagasts

Dāviņu pagasts

Gailīšu pagasts

Iecava, Iecavas pagasts

Īslīces pagasts

Kurmenes pagasts

Mežotnes pagasts

Rundāles pagasts

Skaistkalnes pagasts

Valles pagasts

Vecsaules pagasts

Vecumnieku pagasts

 

Pakalpojuma pieteikšana

Pieteikums tehnisko noteikumu saņemšanai
Pieteikums par ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noslēgšanu
(Privātpersonām)
Pieteikums par ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noslēgšanu
(Juridiskām personām)
Pieteikums par ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma izbeigšanu