Atkritumi

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

 • Viens no SIA “Bauskas novada komunālserviss” darbības pamatvirzieniem
 • Tā kā ietvaros tiek piedāvāti kvalitatīvi un vides prasībām atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi.
 • Piedāvājam sadzīves, būvniecības, lielgabarīta, lauksaimniecības un citu atkritumu veidu savākšanu.
 • Sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību nodrošinām otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu savākšanas infrastruktūru, organizējam dalīto atkritumu savākšanas kampaņas.

Pakalpojums tiek piedāvāts:

 • Bauskas pilsētā
 • Iecavas pilsētā
 • Brunavas pagastā
 • Ceraukstes pagastā
 • Codes pagastā
 • Dāviņu pagastā
 •  Gailīšu pagastā
 • Iecavas pagastā
 • Īslīces pagastā
 • Mežotnes pagastā
 • Vecsaules pagastā
 • Rundāles pagastā
 • Svitenes pagastā
 • Viesturu pagastā
 • Visu atkritumu veidu savākšanas un apsaimniekošanas cenas pieejamas šeit.
 • Pieteikuma formas dažādu atkritumu veidu apsaimniekošanai pieejamas šeit.