BNKS aktualitātes

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Izmaiņas pašvaldības dzīvokļu īres maksā

2023.gada 28.decembrī Bauskas novada dome izdeva saistošos noteikumus Nr.26 , “Par Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas un īres maksas noteikšanas kārtību”. Noteikumi paredz izmaiņas īres maksā, piemērojamos koeficientus, atkarībā no dzīvokļa labiekārtotības līmeņa un atrašanās vietas, kā arī vairākus atlaižu veidus.

Īres maksa tiks paaugstināta pakāpeniski:

 • no 2024. gada 1. jūlija – 2.00 eiro/m2 mēnesī;
 • no 2025. gada 1. jūlija – 3.00 eiro/m2 mēnesī;
 • no 2026. gada 1. jūlija – 4.00 eiro/m2 mēnesī;
 • no 2027. gada 1. jūlija – 5.00 eiro/m2 mēnesī.

Atkarībā no dzīvokļa labiekārtotības līmeņa, īres maksai tiks piemēroti šādi koeficienti:

 • koeficients 1 – labiekārtotiem dzīvokļiem;
 • koeficients 0,70 – daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem;
 • koeficients 0,5 – dzīvokļos bez ērtībām

Atkarībā no apdzīvotās vietas, īres maksai tiks piemēroti šādi koeficienti:

 • koeficients 1 – Bauskā un Iecavā;
 • koeficients 0,75 – Ceraukstē, Codē, Grenctālē, Mežotnē, Mūsā, Pilsrundālē, Rītausmās, Saulainē, Skaistkalnē, Uzvarā, Vecsaulē Vecumniekos;
 • koeficients 0,65 – Bārbelē, Kurmenē, Stelpē, Vallē, Misā, Piebalgās, Rosmē, Zālītē, Audrupos, Dzimtmisā, Zorģos, Svitenē, Bērstelē, Dāviņos, Ceplī, Garozā, Pācē, Ozolainē, Ērgļos.
 • koeficients 0,50 – pārējā Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

Bauskas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija, izskatot īrnieka rakstveida iesniegumu, īres maksai var piemērot šādas atlaides:

 • 30% – kvalificētiem speciālistiem (pirmajā gadā);
 • 50% – īrniekam, kura ģimenei ir piešķirts Goda ģimenes statuss;
 • 50% – atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegušai personai;
 • 50% – dzīvojamai telpai, kam noteikts sociālās dzīvojamās telpas statuss;
 • 80% – īrniekam, kurš ir iesniedzis izīrētā dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu.

Ar Saistošo noteikumu oficiālo versiju varat iepazīties šeitatgriezties uz jaunumu sarakstu