BNKS aktualitātes

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Informācija par ūdensaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņām

Publiskots Latvijas Vēstnesī: 27.012023., Nr. 20  Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/20.DA27

Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu noteikto tarifu

SIA “Bauskas ūdens”, reģ. Nr. 43603011586, Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajiem tarifiem.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs no 01.11.2022.(bez PVN) Noteiktais tarifs no 01.03.2023. līdz 30.04.2023. (bez PVN) Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums* (%) Spēkā esošais tarifs no 01.05.2023.(bez PVN) Noteiktais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN) Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums* (%)
Ūdensapgādes pakalpojumi 1.10 0.86 -21.82 % 1.14 0.91 -20.18%
Kanalizācijas pakalpojumi 1.70 1.34 -21.18 % 1.77 1.41 -20.24%

Noteiktie tarifi laika posmam no 2023.gada 1.marta līdz 2023.gada 30.aprīlim stāsies spēkā 2023.gada 1.martā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktie tarifi no 2023.gada 1.maija stāsies spēkā 2023.gada 1.maijā.

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 22.septembra lēmumu Nr.169 “Par SIA “Bauskas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus, kas 2022.gada 26.septembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”(2022.; Nr.186).

Noteikto tarifu izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu, ņemot vērā noslēgto līgumu par elektroenerģijas piegādi.

atgriezties uz jaunumu sarakstu