BNKS aktualitātes

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Informācija par ūdensaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņām

Paziņojums par noteikto tarifu

SIA “Bauskas novada komunālserviss”, vienotais reģistrācijas numurs 43603011586, juridiskā adrese Bauskas nov., Bauska, Biržu iela 8A, LV-3901, kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Īslīces ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003306141 tiesību un saistību pārņēmēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs no 01.05.2023
(bez PVN)
Noteiktais tarifs no 01.09.2023
(bez PVN)
Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).
  Ūdensapgāde   1,03   0,93   – 9,7
  Kanalizācija   1,55   1,42   – 8.4

Noteiktais tarifs stāsies spēkā  2023.gada 1. septembrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Īslīces ūdens” noteikto tarifu, kas 2023. gada 27. janvārī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023; Nr.20).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas iepirkuma cenas samazinājumu un jaunu elektrības sadales tarifu noteikšanu ar 2023. gada 1. jūliju.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifu izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem lietotājs var SIA “Bauskas novada komunālserviss,” Biržu ielā 8A, Bauskā, darba dienās no 09.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar Everitu Saulīti pa tālr. Nr. 8889 vai e-pastu: bnks@bnks.lv

atgriezties uz jaunumu sarakstu