BNKS aktualitātes

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Kapitālsabiedrību reorganizācija ir pabeigta

Tieši 9 mēnešus turpinājās 7 Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizācijas process. 2023.gada 23.februārī Bauskas novada dome lēma uzsākt SIA “Bauskas ūdens”, SIA “Bauskas siltums”, SIA “Vides serviss”, SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, SIA “Iecavas siltums”, SIA “Mūsu saimnieks” un SIA “Kūdrinieks” reorganizāciju, apvienojot tās vienā kapitālsabiedrībā ar nosaukumu SIA “Bauskas novada komunālserviss”. Vienlaicīgi ar kapitālsabiedrību apvienošanu, SIA “Bauskas novada komunālserviss” no pašvaldības pārņēma sabiedrisko ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu. 2023.gada 23.novembrī ir pieņemts Uzņēmumu Reģistra lēmums – reģistrēt komercreģistrā kapitālsabiedrību reorganizāciju, kas noslēdz būtisku posmu komunālo pakalpojumu jomas sakārtošanā Bauskas novadā.

Vērtējot visu minēto reformu procesu, jāatzīst, ka tas nebija viegls un vienkāršs. Jau pašā sākumā nācās saskarties ar daļas iedzīvotāju neizpratni, pārmetumiem un pretestību. Arī reorganizācijas laikā ne viss notika kā plānots un iecerēts. Ja pašu pakalpojumu pārņemšana noritēja samērā veiksmīgi, un arī kapitālsabiedrību apvienošanā būtiskas problēmas neradās, tad tieši norēķinu sadaļa ar līdzšinējiem Bauskas novada pašvaldības klientiem, izrādījās lielākais klupšanas akmens. Diemžēl nepalīdzēja ne mūsdienu informācijas tehnoloģijas, ne darbinieku pieredze. Tomēr arī šo problēmu esam atrisinājuši un varam turpināt darbu lai sasniegtu sākotnēji uzstādītos mērķus. Par to vislielākais paldies visiem SIA “Bauskas novada komunālserviss” darbiniekiem, neatkarīgi no ieņemamā amata. Tieši pateicoties darbinieku pašaizliedzībai un izturībai, mēs visi kopā spējām šo procesu novest līdz finālam.

Raugoties uz nākotni, kā viens no būtiskākajiem mērķiem ir izvirzīts tieši klientu apkalpošanas līmeņa celšana. Jau tuvākajos mēnešos Iecavas un Bauskas iedzīvotāji līdzšinējo 3 pakalpojumu rēķinu vietā saņems vienu rēķinu. Plānojam, ka klientu pašapkalpošanās portālus, jeb “klientu kioskus”, lai tur apskatītu savus rēķinus un vēsturi, iesniegtu skaitītāju rādījumus un nosūtītu informāciju SIA “Bauskas novada komunālserviss” varēs izmantot visi mūsu klienti, ne tikai līdzšinējie Bauskā un Iecavā dzīvojošie. Tiklīdz tiksim galā ar vēsturisko ūdens skaitītāju maiņas rindu, piesakot šo pakalpojumu, kā arī asenizāciju, klientiem uzreiz tiks piedāvāts izvēlēties konkrētu datumu un laiku, kurā pakalpojumus tiks sniegts. Plānojam uzlabot saziņas iespējas pa vienoto tālruni 8889, operatīvi atzvanot tiem klientiem, kuri nav spējuši sazvanīt konsultantu lielā zvanītāju skaita dēļ.

Kas attiecas uz pašiem pakalpojumiem, tad tur iedzīvotāji būtiskas izmaiņas nejutīs. Tie, kas saņēma ūdeni un siltumu līdz šim, to saņems arī turpmāk. Atkritumi tiks izvesti, mājas apsaimniekotas, ietves tīrītas. Protams, paliks tā daļa, ko lielākā daļa klientu ikdienā neredz un nezina, piemēram, nolietotie ūdensapgādes tīkli, aizsērējusī kanalizācija, problēmas ar tehniku utt. Ar to visu ikdienā nodarbojas n-tie desmiti uzņēmuma darbinieku.

Uzskatu, ka šo deviņu mēnešu laikā SIA “Bauskas novada komunālserviss” ir izveidojusies lieliska vadības komanda, kura neatkarīgi no jaunās valdes sastāva, spēs noturēt uzņemto kursu, celt pakalpojumu kvalitātes līmeni un sasniegt uzņēmumam izvirzītos mērķus.

Dzintars Cāzers, SIA “Bauskas novada komunālserviss” valdes loceklis

atgriezties uz jaunumu sarakstu