BNKS aktualitātes

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

No 1. Septembra būtiskas izmaiņas Bauskas novada komunālo pakalpojumu saņēmējiem

No 2023.gada 1.septembra komunālo pakalpojumu sniegšanu Bauskas novadā nodrošina SIA “Bauskas novada komunālserviss”:

 • ūdensapgāde, kanalizācija – visā Bauskas novadā
 • centralizētā siltumapgāde – Bauskas un Iecavas pilsētās, Codē, Garozā, Misā, Vallē, Vecumniekos, Rundālē un Saulainē
 • daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana – Bauskas un Iecavas pilsētās, Īslīces pagastā, Vecumniekos un Misā
 • sadzīves atkritumu apsaimniekošana – Bauskas, Iecavas un Rundāles apvienību pagastos

Pakalpojumu sasniedzamība:

 • Konsultāciju punkti. Klientu ērtības labad darbosies 4 konsultāciju punkti, kuros uzņēmuma speciālists konsultēs klientus klātienē, pieņems iesniegumus un skaitītāju rādījumus. Tāpat šajos punktos būs iespēja norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem. Konsultāciju punkti atradīsies:
  • Bauskā, Salātu ielā 7a (SIA “Vides serviss” ēkā)
  • Iecavā, Tirgus ielā 12 (SIA “Iecavas siltums” ēkā)
  • Vecumniekos, Ceriņu ielā 9A-1 (SIA “Mūsu saimnieks” telpās)
  • Pilsrundālē (Rundāles apvienības pārvaldes ēkā)
 • Pakalpojumu iecirkņi. Bauskā, Iecavā un Vecumniekos tiek veidoti pakalpojumu iecirkņi, kas pārsvarā nodrošinās būtiskākos pakalpojumus to daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuras apsaimniekos SIA “Bauskas novada komunālserviss”. Protams, iespēju robežās pakalpojumi tiks sniegti arī pērējiem iedzīvotājiem.
 • Avārijas dienests. Ar avārijas dienestu šajā gadījumā jāsaprot nevis konkrētu struktūrvienību, bet gan iespēju likvidēt avāriju un iespēju novērst tās sekas ne tikai uzņēmuma darba laikā, bet arī ārpus tā (naktīs, brīvdienās un svētku dienās). Šis pakalpojums gan ir par papildu maksu un paredzēts, to daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuras apsaimniekos SIA “Bauskas novada komunālserviss”.

Komunikācija:

 • Tālruņa numurs. Tiek ieviests vienotais tālruņa numurs – 8889 jebkādiem jautājumiem, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu. Lai gan pēc 1.septembra kādu brīdi būs pieejami arī atsevišķi pašreizējie tālruņu numuri kapitālsabiedrībās, kas nodrošina pakalpojumus līdz 1.septembrim, tomēr iedzīvotāji tiek aicināti izmantot vienoto tālruņa numuru. Būtiski ir piezīmēt, ka par zvanu uz 8889 maksa netiek iekasēta. Zvanot uz šo numuru, kā jau vairumā gadījumos ir pieraksts, zvanītājam tiks piedāvāta izvēle:
 • taustiņš – 1, informācija par rēķiniem, maksājumiem, parādiem, rādījumiem
 • taustiņš – 2, pakalpojumu pieteikšana, informācija par bojājumiem, avārijām, sūdzības, ierosinājumi

Pēc SIA “Bauskas novada komunālserviss” darba laika, iedzīvotāji tiek aicināti zvanīt uz vienoto tālruni tikai ārkārtas gadījumos, lai novērstu avāriju, kas apdraud iedzīvotāju veselību, dzīvību vai var izraisīt būtiskus īpašuma bojājumus. Nospiežot taustiņu – 3, Jūs tiksiet savienoti ar dispečeru, kurš uzklausīs problēmu un pieņems lēmumu, kuru speciālistu nosūtīt avārijas likvidēšanai.

 • Darba laiks. Uzņēmuma, to skaitā konsultāciju punktu darba laiks:
  • Pirmdienās: 8:00 – 18:00
  • Otrdienās: 8:00 – 17:00
  • Trešdienās: 8:00 – 17:00
  • Ceturtdienās: 8:00 – 17:00
  • Piektdienās: 8:00 – 15:30
 • e-pasti. Ir iespēja nosūtīt iesniegumus, kā arī jebkuru citu informāciju uz kādu no 3 SIA “Bauskas novada komunālserviss” klientu e-pastiem:
  • tikai ūdens patēriņa skaitītāju, tai skaitā – komercuzskaites mēraparātu, rādījumu iesniegšanai – skaititaji@bnks.lv
  • saziņai jautājumos par rēķiniem, maksājumiem, parādiem – norekini@bnks.lv
  • saziņai klientiem par jebkuriem citiem jautājumiem, kas saistīti ar SIA “Bauskas novada komunālserviss” sniegtajiem pakalpojumiem (pieteikumi, iesniegumi, sūdzības, ierosinājumi): info@bnks.lv
 • Mājas lapa. Ir iespējams aizpildīt pieteikumus dažādu pakalpojumu saņemšanai, SIA “Bauskas novada komunālserviss” tīmekļa vietnē: bnks.lv. Šobrīd gan tur ir pieejami pieteikumu forma word formātā, kuru var aizpildīt un nosūtīt e-pastā, taču jau pēc pāris mēnešiem iesniegumus varēs aizpildīt un iesniegt on-line versijā.
 • WhatsApp. Informāciju būs iespējams nosūtīt arī izmantojot WhatsApp Nr.: 26638889 (lūgums – uz šo numuru nezvanīt).
 • SMS. Izmantojot SMS, uz Nr.: 26638889 būs iespēja iesniegt ūdens skaitītāju rādījumus. (lūgums – uz šo numuru nezvanīt).

Skaitītāju rādījumi:

 • Skaitītāju rādījumus jāiesniedz katru mēnesi (neatkarīgi no tā ir vai nav bijis ūdens patēriņš) no 25.datuma līdz mēneša beidzamajai dienai. Citā laikā skaitītāju rādījumi netiks pieņemti.
 • Daudzdzīvokļu māju kopējo ūdens skaitītāju (komercuzskaites mēraparāta) rādījumus iesniedz mājas pārvaldnieks tajos pašos termiņos kā individuālos ūdens patēriņa rādījumus.
 • Skaitītāju rādījumus var iesniegt:
  • e-pastā: skaititaji@bnks.lv
  • sūtot informāciju WhatsApp Nr.: 26638889 (lūgums – uz šo numuru nezvanīt).
  • sūtot SMS uz tālruni Nr.: 26638889 (lūgums – uz šo numuru nezvanīt).
  • SIA “Bauskas novada komunālserviss” tīmekļa vietnē bnks.lv
  • klātienē – Konsultāciju punktos Bauskā, Iecavā, Vecumniekos un Rundālē.
  • īpašos gadījumos, zvanot pa vienoto tālruni – 8889Tomēr šo veidu aicinām izmantot tikai tos klientus, kuriem nekādi nav iespējams iesniegt informāciju citos iepriekš norādītajos veidos. Iemesli tam ir vairāki:
   • kļūdu risks – sakaru traucējumi, klients kļūdās ciparu nosaukšanā, klientu konsultants nepareizi saklausa nosaukto rādījumu un tml.
   • klients nenosauc pilnu adresi – nereti klienti nosaucot savu adresi, aizmirst pieminēt ciemu vai pagastu, nepadomājot, ka, piemēram, Skolas iela, Parka iela vai Dārza iela ir gandrīz katrā ciemā vai pilsētā.
   • tiek noslogots tālrunis un klientu konsultants, liedzot iespēju citiem klientiem noskaidrot būtiskākus jautājumus.
 • Tie klienti, ar kuriem SIA “Bauskas novada komunālserviss” ir noslēdzis vienošanos par skaitītāju attālinātu nolasīšanu, var rādījumus neiesniegt. Par to nolasīšanu parūpēsies SIA “Bauskas novada komunālserviss”.
 • Tiem klientiem, kas skaitītāju rādījumus iesniedza pašvaldības kasierim un tūlīt veica samaksu par aprēķināto ūdens patēriņu – šāda kārtība būs vēl tikai septembra sākumā. Jau no 25.septembra līdz 30.septembrim Jums rādījumi jāiesniedz SIA “Bauskas novada komunālserviss”, augstāk norādītos veidos. Pašvaldības kasieri rādījumu nepieņems.

Norēķini (šim aicinām pievērst īpašu uzmanību):

 • Pakalpojumu rēķini par augustu. Pakalpojumu rēķinos par 2023.gada augustu, kurus klienti saņems septembra sākumā, pakalpojumu saņēmējs būs līdzšinējais. Ja līdz šim saņēmāt rēķinus no SIA “Vides serviss”, SIA “Mūsu saimnieks, Valles aģentūras vai pašvaldības, tad arī septembra sākumā saņemtajos rēķinos pakalpojumu sniedzējs nemainās. Arī norēķinu konti, uz kuriem jāveic samaksa par šiem rēķiniem, paliek iepriekšējie. Aicinām šos rēķinus apmaksāt savlaicīgi.
 • Pakalpojumu rēķini par septembri. Pakalpojumu rēķinus par septembri un turpmākajiem mēnešiem jau izrakstīs SIA “Bauskas novada komunālserviss”. Ņemot vērā vērienīgo datu bāzu maiņu, iespējama rēķinu aizkavēšanās, taču ceram, ka ne ilgāk par 15.oktobri. Apmaksājot šos rēķinus, obligāti pievērsiet uzmanību rēķinos norādītajiem bankas kontu numuriem. Īpaši tas attiecas uz klientiem, kuriem līdz šim pakalpojumu rēķinus saņēma no pašvaldības vai Valles aģentūras, jo apmaksājot rēķinus par septembri, nauda būs jāpārskaita uz SIA “Bauskas novada komunālserviss” norēķinu kontiem, kas būs norādīti pakalpojuma rēķinā.

Maksājumi:

 • Internetbankas. Maksājumi par pakalpojumiem, jeb rēķinu apmaksā veicami uz tiem norēķinu kontiem, kuri norādīti pakalpojumu rēķinos. Aicinām nemeklēt citus norēķinu kontus ne kapitālsabiedrību, ne pašvaldības mājas lapās.
 • Veikalu tīkli. Maksājumus pieņems arī veikalu tīklos “Maxima” “Mego” un “Narvesen”, kā arī VAS “Latvijas pasts nodaļās, uzrādot pakalpojuma rēķinu.
 • Klientu portālā. Tāpat kā līdz šim, būs iespēja norēķināties arī Bill.me klientu pašapkalpošanās portālā.
 • Skaidrā naudā. Joprojām būs iespēja rēķinus apmaksāt skaidrā naudā Konsultāciju punktos Bauskā, Iecavā, Vecumniekos un Pilsrundālē. Tiek paredzēta iespēja to attālāko ciemu iedzīvotājiem, kuriem nav iespēja rēķinus apmaksāt citos veidos, izmantot mobilā kasiera pakalpojumus. Maksājumu pieņemšanas grafiks, ciemi un iekasēšanas punktu adreses tiks publicēti.

Rēķinu piegāde:

 • Rēķini e-pastos. Rēķini e-pastā klientiem tiks nosūtīti bez maksas, pakalpojumu nodrošinās AS Unifiedpost;
 • Rēķini pa pastu. Rēķini papīra formā tiks nosūtīti uz klienta mājas adresi, par maksu (plānota 1,80 eiro), piegādās AS Unifiedpost;
 • Konsultāciju punkti. Tiem, kas kaut kādu iemeslu dēļ nebūs saņēmuši vai nozaudējuši rēķinus, tos būs iespēja saņemt Konsultāciju punktos Bauskā, Iecavā, Vecumniekos un Pilsrundālē;
 • Klientu pašapkalpošanās portāli. Tiem klientiem, kas ir reģistrējušies pievienojamo kapitālsabiedrību piedāvātajos klientu pašapkalpošanās portālos (piemēram, Bill.me, mans Vides serviss, u.c.), būs iespēja pakalpojumu rēķinus apskatīt un izdrukāt arī šajās vietnēs. Pēc reorganizācijas pabeigšanas tiek plānota vienota klientu pašapkalpošanās vietne mans.bnks.lv.

Tarifi:

 • Ūdenssaimniecība. Maksa par ūdeni un kanalizāciju pagaidām mainīta netiks. Izņēmums varētu būt gadījumā, ja ievērojami mainās elektroenerģijas cena. Jaunais ūdens un kanalizācijas tarifu projekts tiks iesniegts apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) 6 mēnešu laikā no reorganizācijas pabeigšanas, taču ņemot vērā laiku, kamēr SPRK eksperti šo tarifa projektu izvērtēs un pārbaudīs, tas varētu stāties spēkā ne ātrāk kā 2025.gada sākumā.
 • Siltumapgāde. Arī SIA Bauskas novada komunālserviss” siltumapgādes tarifus turpmāk apstiprinās SPRK. Šis tarifs gan var mainīties agrāk, jo lielā mērā ir atkarīgs no kurināmā cenas.
 • Atkritumi. Sākotnējais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs būs tāds, kādu iepirkuma procedūrā piedāvās pašvaldības izvēlētais atkritumu apsaimniekotājs.
 • Māju kopīpašuma apsaimniekošana. Daudzdzīvokļu māju kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa joprojām tiks noteikta vienojoties mājas pārvaldniekam un īpašniekiem.

Parādi:

 • Pašvaldības parādnieki. Tie klienti, kas ir palikuši parādā pašvaldībai vai Valles aģentūrai, par iepriekš (līdz 31.augustam) sniegtajiem pakalpojumiem, šos parādus maksā pašvaldības norēķinu kontos.
 • Kapitālsabiedrību parādnieki. Tie parādnieki, kas ir palikuši parādā par pakalpojumiem kādai no pievienojamām kapitālsabiedrībām, parādus maksā tajos norēķinu kontos, kas norādīti kārtējos pakalpojumu rēķinos.
 • Darbs ar parādniekiem. Apvienotajā uzņēmumā būs nulles tolerance pret parādniekiem. Tas nozīmē, ka, ja parāds netiks nomaksāts 3 mēnešu laikā, tā piedziņa, bez īpaša brīdinājuma vai atgādinājuma, tiks nodota ārpustiesas parādu piedziņas komersantam. Tāpat informācija par parādniekiem bez brīdinājuma tiks nosūtīta Kredītuzraudzības birojam (KIB), tā ierobežojot parādniekiem ņemt kredītus vai līzingā iegādāties preces. Vienlaicīgi pret parādniekiem tiks celtas prasības tiesā, gan par parāda piedziņu, gan par īres līgumu izbeigšanu (pašvaldības dzīvokļu īrniekiem).
 • Nokavējuma procenti. Kā kompromisu samērā nesaudzīgai attieksmei pret parādniekiem, plānota nokavējumu procentu atcelšana. Arguments šādai labvēlībai ir viens – dot iespēju parādniekiem iespējami ātri samaksāt parādu pamatsummu, nevis lielu daļu no iemaksātās summas novirzīt nokavējuma procentu samaksai. Uzņēmuma mērķis nav pelnīt uz parādnieku rēķina, bet panākt, lai rēķini tiktu atmaksāti savlaicīgi.
 • Vienošanās par parādu nomaksu. No 1.septembra vairs netiks slēgtas nekādas vienošanās par parādu nomaksu ilgtermiņā:
  • rēķini ir jāapmaksā regulāri un savlaicīgi,
  • uzņēmuma nav brīvu līdzekļu, lai n-tos mēnešus kreditētu tos, kuri nevēlas savlaicīgi norēķināties par pakalpojumiem,
  • šādi līgumi būtībā ir aizdevuma līgumi, kurus pašvaldības kapitālsabiedrība nav tiesīga slēgt,
  • šādas vienošanās ievērojami sarežģī parādu administrēšanas procesu

Jautājumus, saistībā ar komunālo pakalpojumu sniedzēja maiņu, aicinām uzdot e-pastā: info@bnks.lv

atgriezties uz jaunumu sarakstu