Papildu noteikumi pārtikas uzņēmumiem

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

PAPILDU NOTEIKUMI
pārtikas ražošanas un sabiedriskās ēdināšanas objektiem
pie līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu

Notekūdeņu novadīšanas papildu kontrole
1. Kanalizācijas pakalpojumu Lietotājiem jāievēro šādas prasības:
1.1. Objektos, kuros tiek veikta ar pārtikas nozari saistīta uzņēmējdarbība – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, pārtikas produktu ražošana – Lietotājs, par saviem
līdzekļiem, uzstāda iekšējās kanalizācijas sistēmas tauku uztvērēju.
1.2. Lietotājs regulāri veic uzstādīto tauku uztvērēju apkopi un tīrīšana, kā arī taukvielu utilizāciju.
2. Piegādātājs:
2.1. Veic pārbaudes Lietotāja objektā, lai pārliecinātos, ka ir uzstādīts un pareizi tiek ekspluatēts tauku uztvērējs.
2.2.Konstatējot, ka uzstādītais tauku uztvērējs nav tīrīts, taukvielas nav utilizētas, būs spiests pārtraukt kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu, kā arī piemērot centralizētās kanalizācijas sistēmai radīto kaitējumu atlīdzību saskaņā ar Latvija Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Papildu noteikumi pārtikas uzņēmumiem