BNKS aktualitātes

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Par komercuzskaites mēraparātiem

Neraugoties uz publiskoto informāciju un skaidrojumiem iedzīvotāju sanāksmēs, joprojām ir ievērojams skaits klientu, kuru apzinīgi vēlas informēt SIA “Bauskas novada komunālserviss” par komercuzskaites mēraparātu verifikācijas termiņu beigām, nepieciešamību tos mainīt, un pat gatavi par to samaksāt.

Uzņēmuma vadība pateicas par klientu vērību un ieinteresētību korekti uzskaitītā pakalpojumā. Tomēr, lai taupītu Jūsu laiku un neaizņemtu tālruni, gadījumos, kad kādam citam klientam ir nopietnākas problēmas, SIA “Bauskas novada komunālserviss” informē:

  • Ne individuālo māju īpašniekiem, ne daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem nav nepieciešams informēt SIA “Bauskas novada komunālserviss” par komercuzskaites mēraparāta verifikācijas termiņa beigām. Šāda informācija ir uzņēmuma rīcībā un savlaicīgi tiek plānota komercuzskaites mēraparātu nomaiņa (uzstādām tikai jaunus skaitītājus).
  • Privātmāju īpašnieki vai daudzdzīvokļu māju pārvaldnieki savlaicīgi tiks informēti par SIA “Bauskas novada komunālserviss” plāniem – veikt komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu, ar mērķi, nodrošināt piekļuvi šīm mēriekārtām.
  • Gan komercuzskaites mēraparātu uzstādīšanu, gan to nomaiņu SIA “Bauskas novada komunālserviss” veic bez maksas.

Individuālo māju īpašnieku un daudzdzīvokļu māju dzīvokļu pārvaldnieku pienākums ir savlaicīgi, laika posmā no 25.datuma līdz mēneša beidzamajai dienai nolasīt un iesniegt SIA “Bauskas novada komunālserviss” komercuzskaites mēraparātu rādījumus.

atgriezties uz jaunumu sarakstu