BNKS aktualitātes

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Rēķinu apmaksa

SIA “Bauskas novada komunālserviss” aicina:

  • Maksājot ar pārskaitījumu par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, lūdzu, maksājuma uzdevumā norādīt tikai to kontu, kas redzams pakalpojumu rēķinā
  • Lūdzam nemeklēt nekādus citus kontus ne uzņēmumu, ne pašvaldības mājas lapās.
  • Veicot pārskaitījumu uz citiem kontiem (kas nav norādīti pakalpojumu rēķinā), maksājuma reģistrēšana norēķinu sistēmā var ievērojami aizkavēties.
  • Maksājot SIA “Vides serviss” izrakstītos rēķinus, kā maksājuma saņēmēju norādīt SIA “Vides serviss”
atgriezties uz jaunumu sarakstu