Pieteikums mājas pārvaldīšanas līguma noslēgšanai

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Svarīgi zināt

Šis pieteikums paredzēts daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem (pārstāvim), kas plāno izvēlēties BNKS kā dzīvojamās mājas pārvaldnieku.

 

Pēc tam, kad tiks saņemts pieteikums, BNKS pārstāvis ar Jums sazināsies un, ja nepieciešams, precizēs visus, ar pārvaldīšanas darbībām saistītos jautājumus.

Pārvaldīšanas līgumu paraksta visi mājas dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotās personas. Atsevišķi pārvaldīšanas līgumi ar dzīvokļu īpašniekiem netiek slēgti,

Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 8.panta pirmajai daļa – Dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.

BNKS nepārbauda to personu īpašumtiesības vai pilnvarojumu, kas paraksta līgumu.

Pēc tam, kad ir noslēgts pārvaldīšanas līgums, īpašnieku pilnvarotajai personai ir jāaizpilda Informācijas anketa. Šis ir būtisks dokuments, jo, pamatojoties uz šo informāciju, iedzīvotājiem tiks piestādīti rēķini gan par ūdeni, atkritumiem, gan pārvaldīšanu un citiem pakalpojumiem. Anketu var atvērt un lejuplādēt xls formātā. Aizpildītu anketu lūdzu nosūtīt uz info@bnks.lv

File name:

File size: