Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums

Meklē palīdzību? Sazinies ar mums

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.